Technologie Informacyjne

Technologie informacyjne IT

Koncentrujemy się na dostarczeniu kompleksowych rozwiązań IT

w obszarze monitoringu GPS pojazdów, maszyn, urządzeń i sprzętu specjalistycznego.

Od wielu lat rozwijamy autorską platformę technologiczną, która każdego dnia obsługuje setki tysięcy zapytań konwertowanych na język interfejsu graficznego. Przykładem jest niezawodna aplikacja mobilna dostępna w Google Play (Android) oraz App Store (iOS), którą łącznie pobrało blisko 500 tys. osób.

Ekosystem technologiczny widziszwszystko.pl zaprojektowany jest wielowarstwowo, co oznacza, że jego architektura pozwala na zachowanie ciągłej skalowalność i możliwość szybkiej reakcji na rozbudowę lub ewentualne incydenty.

Koncentrujemy się na dostarczeniu kompleksowych rozwiązań IT w obszarze monitoringu GPS pojazdów
Zespół IT i technologie

Zespół IT
i technologie

Od początku działalności strategiczną częścią naszej organizacji jest Dział IT składający się z Programistów (front-end, back-end), Testerów oraz Administratorów systemów. Do budowy rozwiązań stosujemy najnowsze wersje języków programowania i frameworków. Zbudowane rozwiązania utrzymujemy w wersjach LTS (Long Term Support), co pozwala na zachowanie wysokich standardów security, jak i sprawne dostosowanie systemu do bieżących standardów wymianu danych z systemami zewnętrznymi.

API i dokumentacja do systemu widziszwszystko.pl

API i dokumentacja do systemu widziszwszystko.pl

 

API (Application Programming Interface) umożliwia integrację całej aplikacji (wszystkich danych) lub jej komponentów (wybrane rekordy) z zewnętrznymi systemami klientów. Oznacz to, że dane z systemu widziszwszystko.pl mogą być wizualizowane, poddawane obliczeniom i raportowane w zewnętrznych systemach typu Fleet Management Systems, ERP oraz innych rozwiązaniach podmiotów biznesowych lub użyteczności publicznej.

Wykorzystanie naszego API pozwala spojrzeć na dane i ich analizę z szerszej perspektywy, również takiej, gdzie do ich obsługi można wykorzystać modele sztucznej inteligencji - AI (np. zapytania wysyłane do Chatbotów – „Gdzie jest moja przesyłka”, „Ile zaoszczędziłem na paliwie w tym miesiącu” itp.).

API widziszwszystko.pl korzysta, m.in. ze stylu architektury REST oraz protokołów komunikacyjnych: HTTP/HTTPS.

Bezpieczeństwo systemu i aplikacji (Smartfon, Desktop)

Bezpieczeństwo systemu i aplikacji (Smartfon, Desktop)

 

Integralną częścią rozwoju i utrzymania naszych systemów i aplikacji stanowią testy bezpieczeństwa ukierunkowane na ataki różnego typu, m.in.: SQL Injection, Cross-Site Scripting (XSS), Cross-Site Request Forgery (CSRF), Insecure Deserialization, Broken Authentication, Security Misconfiguration, Sensitive Data Exposure, XML External Entity (XXE) Attack, Server-Side Request Forgery (SSRF), DDoS (Distributed Denial of Service).

Testujemy zabezpieczenia interfejsów API, takich jak autoryzacja, uwierzytelnianie, limitowanie liczby żądań.

Nasza aplikacja wykorzystuje bezstanowe tokeny JWT (JSON Web Token) do uwierzytelniania i autoryzacji. To umożliwia bezpieczną wymianę informacji między klientem a serwerem, minimalizując ryzyko naruszenia poufności. Implementujemy mechanizmy bezpieczeństwa ORS (Cross-Origin Resource Sharing).

Najwyższe standardy Data Center / Cloud

Najwyższe standardy Data Center / Cloud

 

System oraz aplikacje, mikroserwisy i dane klientów przechowywane są w infrastrukturze o najwyższym poziomie zabezpieczeń (TIER 4). Posiada to również bezpośredni wpływ na dostępność ekosystemu technologicznego, która stanowi dla nas priorytet.

Serwerownie klasy TIER 4 charakteryzują się najwyższym poziomem niezawodności i dostępności. Są to obiekty budowane z myślą o minimalizowaniu ryzyka przerw w dostawie usług, co ma szczególne znaczenie dla działających na nich systemów krytycznych, takich jak centra danych, sieci telekomunikacyjne czy inne aplikacje wymagające ciągłej dostępności.

Cechy i zalety serwerowni z certyfikatem TIER 4 >

Redundancja (N+2)

Serwerownie klasy Tier 4 posiadają podwójne, niezależne systemy dla każdego elementu krytycznego (zasilanie, chłodzenie itp.). Dzięki temu awarie jednego systemu nie powodują przerw w dostawie usług.

Dostępność 99.99%

Przerwy w działaniu wynikające z konserwacji lub awarii są minimalizowane do absolutnego minimum.

Zaawansowane zabezpieczenia

monitorowanie 24/7, kontrole dostępu biometrycznego, systemy detekcji pożaru i inne zabezpieczenia fizyczne.

Redundancja Łączności

Poziom Tier 4 zakłada redundantne ścieżki łączności zarówno do samej serwerowni, jak i do sieci. To zapobiega utracie łączności nawet w przypadku awarii jednej z dróg komunikacyjnych.

Rozbudowany System Zasilania

Charakteryzuje się zaawansowanym systemem zasilania, w tym generatorami awaryjnymi (systemy niezakłóconego zasilania) i innymi rozwiązaniami, które utrzymują ciągłość pracy nawet w przypadku przerw w dostawie energii elektrycznej.

Chłodzenie Redundantne

Systemy chłodzenia w serwerowniach Tier 4 są również podwójne, co gwarantuje utrzymanie optymalnej temperatury nawet w przypadku awarii jednego z systemów.

Architektura Przenoszenia Obciążenia

Serwerownie klasy Tier 4 umożliwiają dynamiczne przenoszenie obciążenia pomiędzy różnymi elementami systemu, co pozwala na równomierne wykorzystanie zasobów i minimalizację ryzyka przeciążenia.

Minimalizacja Przerw na Konserwację

Konserwacja i prace naprawcze mogą być przeprowadzane bez wyłączania systemów, co przekłada się na brak przerw w dostępie usług widziszwszystko.pl.

Partnerzy, licencje, walidacje technologiczne

widziszwszystko.pl współpracuje tylko ze sprawdzonymi dostawcami urządzeń i usług. Do naszych stałych Partnerów należą między innymi:

fireTms
timocom
lkwwalter
ghtrack
Orange
tmobile
project 44