March 24, 2021

Pełna integracja z SENT

Od samego początku powstania obowiązku rejestrowania przewozów towarów wrażliwych firma widziszwszystko współpracuję z systemem SENT i umożliwia wysyłanie danych GEO lokalizacji do ministerstwa. W razie pytań i pomocy przy aktywowaniu zakładki SENT w aplikacji widziszwszystko zapraszamy do naszego działu serwisu.