May 20, 2024

Obowiązkowa wymiana tachografów - inteligentne, nowe wersje

Od 2025 roku branża transportowa w Europie stanie przed nowym wyzwaniem – wymianą tachografów analogowych na urządzenia inteligentne drugiej generacji. Nowe przepisy wprowadzone przez Unię Europejską mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach oraz zwiększenie efektywności systemów monitorowania czasu pracy kierowców. Zmiany te będą miały znaczący wpływ na przewoźników oraz osoby zarządzające transportem, którzy muszą przygotować się na konieczność zainwestowania w nowoczesne technologie.

 

Opis nowych przepisów dotyczących obowiązkowej wymiany tachografów

Nowe przepisy wejdą w życie 21 sierpnia 2023 roku. Zgodnie z nimi, wszystkie pojazdy używane do międzynarodowych przewozów będą musiały być wyposażone w tachografy drugiej generacji. Tachografy te mają na celu lepsze monitorowanie czasu pracy i odpoczynku kierowców, co ma bezpośrednio przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.

 

 

Powody wprowadzenia inteligentnych tachografów

Głównym powodem wprowadzenia nowych przepisów jest konieczność poprawy bezpieczeństwa w transporcie oraz zapewnienie uczciwej konkurencji w branży transportowej. Obecne tachografy, zarówno analogowe, jak i cyfrowe, nie są w stanie w pełni zapobiec manipulacjom i oszustwom. Nowe, inteligentne tachografy będą wyposażone w zaawansowane funkcje, takie jak zdalny odczyt danych, co umożliwi skuteczniejsze kontrole drogowe.

 

Korzyści i wyzwania związane z wymianą tachografów

Korzyści dla przewoźników

  1. Poprawa bezpieczeństwa: Nowe tachografy umożliwią dokładniejsze monitorowanie czasu pracy i odpoczynku kierowców, co zmniejszy ryzyko wypadków spowodowanych zmęczeniem.
  2. Skuteczniejsze kontrole: Zdalny odczyt danych z tachografów ułatwi służbom kontrolnym monitorowanie przestrzegania przepisów, co zmniejszy liczbę manipulacji i oszustw.
  3. Ujednolicenie systemu: Wprowadzenie jednolitego systemu tachografów w całej Unii Europejskiej ułatwi przewoźnikom prowadzenie międzynarodowych operacji transportowych.

 

Wyzwania dla przewoźników

  1. Koszty: Wymiana tachografów na urządzenia nowej generacji wiąże się z wysokimi kosztami, które przewoźnicy będą musieli ponieść. Szacuje się, że koszt może wynosić od 2 000 zł dla osoby do 10 000 zł dla firmy transportowej.
  2. Przeszkolenie personelu: Konieczność przeszkolenia kierowców i personelu technicznego w zakresie obsługi nowych urządzeń.
  3. Dostosowanie pojazdów: Niektóre pojazdy mogą wymagać dodatkowych modyfikacji, aby można było zainstalować w nich nowe tachografy.

 

Zalecenia dla przewoźników dotyczące wymiany tachografów

  1. Planowanie budżetu: Przewoźnicy powinni uwzględnić w swoich budżetach koszty związane z wymianą tachografów oraz przeszkoleniem personelu.
  2. Wybór odpowiednich urządzeń: Należy zwrócić uwagę na wybór tachografów, które spełniają wszystkie wymagania techniczne i prawne.
  3. Przeszkolenie personelu: Przewoźnicy powinni zorganizować szkolenia dla kierowców i personelu technicznego, aby zapewnić płynne przejście na nowe urządzenia.

 

 

Sekcja FAQ dotycząca wymiany tachografów

1. Kogo dotyczy obowiązek wymiany tachografów?
Obowiązek dotyczy wszystkich pojazdów używanych do międzynarodowych przewozów drogowych, które są objęte przepisami UE dotyczącymi tachografów.

2. Do kiedy należy wymienić tachografy?
Wszystkie pojazdy używane w międzynarodowych przewozach drogowych muszą być wyposażone w inteligentne tachografy drugiej generacji najpóźniej do 19 sierpnia 2025 roku. W przypadku nowych pojazdów obowiązek montażu dotyczy wszystkich pojazdów rejestrowanych od końca 2024 roku.

3. Czy obowiązek ten dotyczy także pojazdów używanych wyłącznie w przewozach krajowych?\
Nie, obowiązek ten dotyczy wyłącznie pojazdów używanych w międzynarodowych przewozach drogowych.

4. Jakie są kary za niewymianę tachografu?
Brak podmiany urządzenia może uniemożliwić dalsze świadczenie międzynarodowych przewozów, a także wiązać się z karami finansowymi.

5. Czy konieczna jest wymiana całego tachografu?
Wymiana samego tachografu może nie wystarczyć – konieczna może być także wymiana czujnika ruchu.

 

Funkcje tachografów drugiej generacji

Tachografy te oferują szereg zaawansowanych funkcji, takich jak zdalny odczyt danych, precyzyjne monitorowanie lokalizacji pojazdu oraz automatyczne rejestrowanie przekroczeń granic. Dzięki tym funkcjom przewoźnicy mogą lepiej zarządzać swoimi flotami, a służby kontrolne mogą skuteczniej egzekwować przestrzeganie przepisów.

 

Wprowadzenie inteligentnych tachografów na rynek

Do 31 grudnia 2024 roku przewoźnicy będą musieli stopniowo wprowadzać tachografy drugiej wersji do swoich pojazdów. Nowe tachografy są zaprojektowane tak, aby były trudniejsze do manipulacji i łatwiejsze do kontroli przez odpowiednie służby. Proces podmiany powinien być dobrze zaplanowany, aby uniknąć zakłóceń w działalności transportowej.

 

Wpływ na międzypaństwowe przewozy

Wymiana tachografów ma szczególne znaczenie dla przewoźników realizujących transport międzynarodowy. Nowe przepisy mają na celu zapewnienie uczciwej konkurencji oraz poprawę warunków pracy kierowców, co jest szczególnie ważne w kontekście długodystansowych przewozów międzynarodowych.

 

Podsumowanie zmian i przyszłość branży transportowej

Wprowadzenie obowiązkowej podmiany urządzeń to krok w stronę nowoczesnego i bezpiecznego transportu. Przewoźnicy muszą odpowiednio przygotować się na nadchodzące zmiany, planując budżet, wybierając odpowiednie urządzenia i szkoląc personel. Wprowadzenie tachografów inteligentnych drugiej generacji zapewni lepszą kontrolę nad czasem pracy kierowców i zwiększy bezpieczeństwo na drogach. Branża transportowa w Europie stoi przed wyzwaniem, które przyniesie korzyści zarówno przewoźnikom, jak i całemu społeczeństwu.

Od końca 2024 roku wszystkie pojazdy uczestniczące w międzynarodowych przewozach muszą być wyposażone w inteligentne tachografy drugiej generacji. Przepisy dotyczące obowiązkowej wymiany, które weszły w życie, nakładają obowiązek aktualizacji urządzenia na inteligentny, co ma poprawić dokładność pobierania danych z tachografów. Nowe przepisy wymagają, aby do 19 sierpnia 2025 roku wszystkie pojazdy były wyposażone w te nowoczesne urządzenia. Brak wymiany uniemożliwi dalsze świadczenie przewozów międzynarodowych, ponieważ nowe tachografy dają inspektorom możliwość zdalnego odczytu danych poprzez technologię DSRC. Konieczna jest nie tylko wymiana samego tachografu, ale także wymiana czujnika ruchu, co zwiększa koszty podmiany. Przewoźnicy muszą więc zaplanować wymianę tachografów z wyprzedzeniem, aby uniknąć ryzyka związanego z odkładaniem tego procesu.

Wprowadzenie nowych urządzeń na rynek ma na celu poprawę monitorowania czasu pracy kierowców i zapewnienie zgodności z przepisami dotyczącymi tachografów w Polsce. Nowe przepisy przewidują obowiązkowy montaż tachografów w nowych pojazdach oraz wymianę obecnych tachografów na urządzenia drugiej wersji. Tachografy analogowe i cyfrowe wyprodukowane przed wejściem w życie nowych przepisów muszą być zastąpione ich nowymi wersjami. Wymiana tachografów nie dotyczy jedynie przewozów krajowych, ale ma istotne znaczenie w transporcie międzynarodowym, gdzie przekraczanie granic innych państw członkowskich Unii Europejskiej wymaga zgodności z nowymi standardami. Dzięki funkcjom tachografów nowej generacji, inspekcje będą miały łatwiejszy dostęp do danych z tachografów, co zapewni bardziej efektywną kontrolę i zgodność z regulacjami.